Ighor Pup
In 2009 besloot ik om mijn eerste golden retriever aan te schaffen. De zoektocht naar een geschikte gezinshond met toch de nodige pit bracht me bij golden retriever kennel Flying Kangaroo, uit Schoten. Ik was op slag verliefd op het karakter, de gehoorzaamheid en het uiterlijk van de honden. Op 11/8/2009 werd mijn eerste golden Flying Kangaroo Ighor, een reu, geboren.

Van nature zijn golden retrievers apporteerhonden, gebruikt voor de jacht. Hierdoor ging ik naar jachthondenschool De Gouden Jachthoorn te Zichem en volgde private lessen bij de fokkers van Ighor. De microbe van trainen en werken met honden sloeg vrij snel toe waardoor ik op avondschool, Syntra, de cursus Hondeninstructeur en Hondenfokker aanvatte. Ighor deed het intussen erg goed op de trainingen, maar al snel had ik door dat het niet enkel een leerschool was voor mijn hond, maar in de eerste plaats voor mezelf. Ik zocht dan ook naar meerdere trainingsmethodes, -plaatsen en instructeurs die me de kneepjes van het voorjagen bijbrachten (en nog steeds brengen).

Chess Pup
Een jaar na de komst van Ighor ging ik op zoek naar een 2e pup.
Gezien de goede prestaties en gezondheid van Ighor (en uiteraard zijn geweldige karakter) koos ik een volledig andere bloedlijn dan Ighor om in de toekomst de combinatie van beide honden te kunnen maken.
De zoektocht naar de 2e pup bracht me in Geldern (Duitsland) bij kennel Gundog’s Choice.
Op 22/9/2010 werd mijn 2e golden Gundog’s Choice Chess geboren.

Uit het 1e nestje van Ighor en Chess op 20/07/2014 hield ik (uiteraard) zelf een pupje bij… een teef Copperlake Ninja.
Uit het 2e nestje van Ighor en Chess op 28/03/2018 hielden mijn vriendin en ik 2 pupjes bij… een reu Copperlake Raven en een teef Copperlake Ruby.
Uit het 1e nestje van Ninja en Del op 28/02/2020 hielden we opnieuw 2 pupjes bij… een reu Copperlake Tarzan en een reu Copperlake Thunder.

In onze vrije tijd zijn we veel aan het trainen met onze honden, geven we training, spelen we wedstrijden of doen we picking up op jachtdagen.
In 2020 werd een nieuwe trainingsclub opgericht in Brasschaat, de Working Retriever Club Antwerpen (WRCA), waarvan ik voorzitter ben.
Met de club organiseren we Workingtesten, Field Trials, Workshops en Trainingen.


Cursus hondeninstructeur
Een hondeninstructeur geeft instructie aan honden en geleiders, met als doel te komen tot gehoorzaamheid en sociaal gedrag. Dat u hiervoor een ruime bagage aan kennis van de hond, pedagogie en praktijkervaring voor dient te hebben dient geen betoog.
Tijdens deze opleiding werd me de kans geboden om zowel de theoretische kennis onder de knie te krijgen alsook om stap voor stap de nodige praktijkervaring op te doen.

Programma:

Elementaire kynologie
DEEL 1: GEDRAG
 • Domesticatie van de hond.
 • Gedragsontwikkeling.
 • Communicatie.
 • Inwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
 • Uitwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
 • Leerprocessen
DEEL 2: ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
 • Algemene begrippen.
 • Huid.
 • Zintuigen: oog, oor, neus.
 • Buikholte: spijsverteringsstelsel, urinair stelsel,, voortplantingsstelsel.
 • Borstholte.
 • Zenuw- en bewegingsstelsel: skelet, spierstelsel, gewrichten, zenuwstelsel.
DEEL 3: KYNOLOGIE
 • Bouw en uitzicht & Kynologische uitdrukkingen.
 • De rassenkennis.
 • Organisatie van de kynologie in België.
ELEMENTAIRE VERZORGING
DEEL 1: PREVENTIE & HYGIËNE, ZOÖNOSES, IDENTIFICATIE EN EHBO
 • Preventie en hygiene.
 • Zoönosen.
 • Identificatie.
 • EHBO in functie van de hond.
 • EHBO in functie van de ondernemer, het personeel en de klant.
DEEL 2: VOEDING
 • Kennen van hoofdbestanddelen van de voeding.
 • Onderscheid kunnen maken tussen marketing en wetenschap i.v.m. voeding ; invloed van de industrie.
 • Samenstelling van de voeding : biochemisch en scheikundige samenstelling, begrijpen.
DEEL 3: DAGELIJKSE VERZORGING
 • Omschrijven op welke wijze ogen, oren, nagels en tanden correct en deskundig worden gecontroleerd en verzorgd.
 • Dagelijkse basisverzorgingen : borstelen, kammen en klitvrij-houden (uitvoeren van deze dagelijkse basisverzorgingen).
 • Gereedschappen en materialen.
PEDAGOGIE EN DIDACTIEK
DEEL 1: PEDAGOGIE
 • Eigenschappen van een goede geleider.
 • Vereisten bij het goed lesgeven.
 • Belangrijke aandachtspunten.
 • Opvoedkundige raadgevingen.
 • Het leiden van een les.
 • Aantrekkelijkheid van een les.
 • Fouten voorkomen en verbeteren.
 • Het bevel.
 • Wetenswaardigheden.
 • Meest voorkomende fouten.
 • Wat is een lesvoorbereiding.
 • Uit welke delen bestaat een lesvoorbereiding.
 • Uit welke delen bestaat een les.
 • Aandachtspunten bij de lesvoorbereiding.
 • Inhoud van de lessen.
 • Klassenprogramma‘s.
 • Overgangstesten.
 • Praktische informatie / Voorbeelden van lesvoorbereiding.
 • Wat is pedagogie.
DEEL 2: DIVERSE LEERMETHODES
 • Clickermethode.
 • De halsband in al zijn verschijningsvormen.
 • Hoe de diverse halsbanden gebruiken.
 • Werken met een stropketting.
 • Fisher-disks.
 • Shaping.
 • Time-out.
 • Diverse andere hulpmiddelen.
DEEL 3: COMMUNICATIEMANAGEMENT
 • Interviewtechnieken: – gesprekstechnieken – communicatie.
 • Lichaamstaal: – opmerken en begrijpen – kalmerende signalen – dreigende signalen.
DEEL 4: DIVERSE DISCIPLINES
 • Het gehoorzaamheidsprogramma.
 • Agility.
 • Fly-Ball.
 • Ringsport.
 • Mondioring.
 • GHP.
 • ECU.
 • Het voorbrengen van een hond op tentoonstellingen.
 • Canicross.
 • Dogdancing.
 • Handling.
DEEL 5 : WETGEVING, REGLEMENTERING, VERGUNNINGEN EN VERZEKERINGEN
 • Bevoegde ministers en controle-instanties op gemeentelijk, Vlaams en federaal niveau Rechten en plichten bij controles.
 • Wet op dierenwelzijn: KB 17/02/1997.
 • Decreet op de ruimtelijke ordening: bouwvergunning.
 • Vlarem-wetgeving: milieuvergunning: soorten en procedures.
 • Identificatie van dieren.
 • Verzekeringen 2.
PRAKTIJK: TRAININGSVAARDIGHEID EN LESOPBOUW

Volgende oefeningen worden – eerst individueel en later in kleine groepjes – ingeoefend:

 • Aandachtsoefening: belang – hoe aanleren – praktijkoefeningen.
 • Volgoefening: belang – hoe aanleren – praktijkoefeningen.
 • Eenvoudige richtingsveranderingen.
 • Houdingen: belang – hoe aanleren – praktijkoefeningen.
 • Complexe richtingsveranderingen.
 • Werken op meerdere rijen.
 • Initiatie apport.
 • Initiatie voedselbeheersing.
 • Initiatie ter plaatse blijven.
 • Initiatie voorstellen van de hond.
 • Initiatie komen naar de baas..
PRAKTIJK: STAGE HONDENINSTRUCTEUR

De stage wordt opgebouwd vanuit observatie-opdrachten. Geleidelijk aan ga je over tot eigen ervaringen en doe-opdrachten. Stageduur Minimum 80u, waarvan 68u effectieve stage en 12u klassikale bespreking. In concreto betekent dit je 34 effectieve lessen moeten voorbereiden, zelf geven en evalueren. Deze stage mag alleen in een erkende hondenschool plaatsvinden.

Cursus hondenfokker
Honden zijn wellicht de favoriete huisdieren van de mens. Door de grote vraag naar een met zorg verkregen “fokprodukt” wordt het toevallig dekken van honden en het amateurisme en improvisatie van vroeger, niet meer op prijs gesteld. Terecht!
De opleiding tot hondenfokker biedt me de garantie dat fouten worden vermeden of onnodige teleurstellingen bij het fokken van honden worden opgelopen.

Programma:

Elementaire kynologie
DEEL 1: GEDRAG
 • Domesticatie van de hond.
 • Gedragsontwikkeling.
 • Communicatie.
 • Inwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
 • Uitwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
 • Leerprocessen
DEEL 2: ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
 • Algemene begrippen.
 • Huid.
 • Zintuigen: oog, oor, neus.
 • Buikholte: spijsverteringsstelsel, urinair stelsel,, voortplantingsstelsel.
 • Borstholte.
 • Zenuw- en bewegingsstelsel: skelet, spierstelsel, gewrichten, zenuwstelsel.
DEEL 3: KYNOLOGIE
 • Bouw en uitzicht & Kynologische uitdrukkingen.
 • De rassenkennis.
 • Organisatie van de kynologie in België.
ELEMENTAIRE VERZORGING
DEEL 1: PREVENTIE & HYGIËNE, ZOÖNOSES, IDENTIFICATIE EN EHBO
 • Preventie en hygiene.
 • Zoönosen.
 • Identificatie.
 • EHBO in functie van de hond.
 • EHBO in functie van de ondernemer, het personeel en de klant.
DEEL 2: VOEDING
 • Kennen van hoofdbestanddelen van de voeding.
 • Onderscheid kunnen maken tussen marketing en wetenschap i.v.m. voeding ; invloed van de industrie.
 • Samenstelling van de voeding : biochemisch en scheikundige samenstelling, begrijpen.
DEEL 3: DAGELIJKSE VERZORGING
 • Omschrijven op welke wijze ogen, oren, nagels en tanden correct en deskundig worden gecontroleerd en verzorgd..
 • Dagelijkse basisverzorgingen : borstelen, kammen en klitvrij-houden (uitvoeren van deze dagelijkse basisverzorgingen).
 • Gereedschappen en materialen.
Hondenfokker
DEEL 1: ERFELIJKHEID EN STAMBOMEN
 • Celleer.
 • Erfelijkheidsleer.
 • Stambomen.
 • Stamboomonderzoek en foksystemen.
 • Beperken van genetische defecten.
 • Bewegingsleer.
DEEL 2: VOORTPLANTING EN VERLOSKUNDE
  • Geslachtsstelsel van de reu.
  • Anatomie: uitbreiding en verdieping basismodule “elementaire kynologie”.
  • Spermavorming.
  • Afwijkingen.
  • Venerische ziektes.
  • Bevruchting.
  • Onvruchtbaarheid.
  • Castratie en chemische castratie (zie ook basismodule “elementaire kynologie”).
  • Geslachtsstelsel van de teef
  • Anatomie: uitbreiding en verdieping basismodule “elementaire kynologie”.
  • Vruchtbaarheidscyclus.
  • Voortplanting en hormonen.
  • Bevruchting.
  • Correcte dektijdstip.
  • Onvruchtbaarheid.
  • Oestrusinductie.
  • Ongewenste dekking en abortus.
  • Dracht.
  • Schijnzwangerschap.
  • Partus.
  • Dystocie.
  • Puerperale stoonissen.
  • Pups
  • Verzorging pups: huisvesting, beweging, preventie, zindelijkheid….
  • Immuniteit: vaccinatie- en ontwormingsschema.
  • Ziektes en aangeboren afwijkingen.
  • Hygiëne bij de fokker
  • Van de inrichting.
  • Tijdens de dekking, partus en puerperaal.
  DEEL 3: PUPPYGEDRAG IN FUNCTIE DE FOKKERIJ
  • Socialisatie: het belang ervan gedurende de eerste 8 à 10 weken.
  • Het verband socialisatie en huisvesting.
  • Typisch gedrag van de volwassen teef ten opzichte van de pups en omgekeerd.
  • Puppytest: definitie en toepassing.
  DEEL 4: ALGEMENE INRICHTING VAN DE FOKKERIJ
  • Inrichting van de fokkerij.
  • Klantenservice en planning.
  • Verzekering, wetgeving en vergunningen.
  DEEL 5 : VOEDING