Training Copperlake Ninja

Eerste apport van wild (kraai)


2 memory retrieves


Walk-up and steadyness training


Memory retrieve met afleiding